EDITOR IN-CHIEF

Megan Asri Humaira (Universitas Djuanda, Indonesia)

 

EDITORIAL BOARD

Rasmitadila (Universitas Djuanda, Indonesia)

Rita Rahmawati  (Universitas Djuanda, Indonesia)

Rusi Rusmiati Aliyyah (Universitas Djuanda, Indonesia) 

Ginung Pratidina  (Universitas Djuanda, Indonesia)

Tuti Kurnia (Universitas Djuanda, Indonesia)

Teguh Prasetyo (Universitas Djuanda, Indonesia)