PENGATURAN KERAGAAN TANAMAN PAMELO (Citrus maxima (Burm.) Merr.) DENGAN PEMANGKASAN DAN KOMBINASI PUPUK N, P, DAN K PLANT PERFORMANCE SETTING OF PUMMELO (Citrus maxima (Burm.) Merr.) THROUGH PRUNING AND COMBINING OF N, P, AND K FERTILIZER

ArifahRahayu SlametSusanto

Abstract

Tujuan penelitian ialah mengetahui pengaruh pemangkasan dan pemupukan pada
pertumbuhan tanaman pamelo. Pelaksanaan dilakukan di bulan April hingga November 2014
di Kebun Percobaan Agroteknologi Universitas Djuanda Bogor. Rancangan Acak Lengkap
digunakan sebagai rancangan percobaan. Faktor pertama adalah pemangkasan (dipangkas dan
tidak dipangkas) dan faktor kedua adalah komposisi pupuk yaitu K1 (6,25 g Urea, 3,75g SP-36,
2,5g KCl), K2 (6,25g Urea, 5,62 g SP-36, 3,7 g KCl), K3 (6,25 g Urea, 7,5 g SP-36, 5,00 g KCl), K4
(6,25 g Urea, 7,5 g SP-36, 6,25g KCl) per aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan penambahan
dosis terhadap pupuk SP-36 dan KCl pada tanaman yang tidak dipangkas meningkatkan tinggi
tanaman dan kandungan nitrogen daun. Sementara itu, kandungan fosfor daun pada tanaman
yang tidak dipupuk cenderung lebih tinggi. Tanaman pamelo yang dipupuk menghasilkan luas
dan jumlah daun, serta volume tajuk lebih besar dibanding dengan yang diberi pupuk.
Tanaman yang dipangkas daunnya lebih sedikit, tetapi kandungan kalium daun lebih besar
daripada yang tidak dipangkas.
Kata kunci: luas daun, pamelo, pemangkasan, pupuk.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.