Rachma, Fikni Mutiara. “Tinjauan Sosiolinguistik Terhadap Proses Pembelajaran Bahasa Arab”. Tatsqifiy: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 1, no. 1 (February 13, 2020): 1–9. Accessed July 13, 2024. https://ojs.unida.ac.id/tatsqifiy/article/view/2569.