[1]
Siti Bariroh and Didin Syamsudin, “Peningkatan Kemampuan Belajar Bahasa Arab dengan Menggunakan Media Kotak Rahasia Pada Peserta Didik Kelas 3 SD Insan Kamil”, TJPBA, vol. 4, no. 2, pp. 112–118, Jul. 2023.