Siti Bariroh and Didin Syamsudin (2023) “Peningkatan Kemampuan Belajar Bahasa Arab dengan Menggunakan Media Kotak Rahasia Pada Peserta Didik Kelas 3 SD Insan Kamil”, Tatsqifiy: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, 4(2), pp. 112–118. doi: 10.30997/tjpba.v4i2.8516.