Rachma, F. M. (2020) “Tinjauan Sosiolinguistik terhadap Proses Pembelajaran Bahasa Arab”, Tatsqifiy: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, 1(1), pp. 1–9. doi: 10.30997/tjpba.v1i1.2569.