Alfarizi, M Riziq Sirfatullah, Muhamad Zidan Al-farish, Muhamad Taufiqurrahman, Ginan Ardiansah, and Muhamad Elgar. “Penggunaan Python Sebagai Bahasa Pemrograman Untuk Machine Learning Dan Deep Learning”. Karimah Tauhid 2, no. 1 (January 9, 2023): 1–6. Accessed May 18, 2024. https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/7518.