Lestari, Wangi Dema, and Anne Effane. 2023. ‚ÄúDesentralisasi Manajemen Sarana Prasarana‚ÄĚ. Karimah Tauhid 2 (1):157-59. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i1.7713.