Fatimah, Heri Wansyah Laia, Fitri Rahmawati, Muhammad Jalaludin Assayuti, Agra Alfin Zulfa, Muhamad Syamsul Ma’arif, and Afmi Apriliani. 2023. “Implementasi Kebijakan Pertukaran Mahasasiswa Merdeka Batch 2 Di Universitas Djuanda”. Karimah Tauhid 2 (1):91-99. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i1.7663.