Alfarizi, M Riziq Sirfatullah, Muhamad Zidan Al-farish, Muhamad Taufiqurrahman, Ginan Ardiansah, and Muhamad Elgar. 2023. “Penggunaan Python Sebagai Bahasa Pemrograman Untuk Machine Learning Dan Deep Learning”. Karimah Tauhid 2 (1):1-6. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i1.7518.