HAKIKI, I. N. PERMAINAN PEMBELAJARAN BAHASA PADA SISWA SEKOLAH MI AL-KHOIRIYAH. Karimah Tauhid, [S. l.], v. 2, n. 5, p. 2007–2012, 2023. DOI: 10.30997/karimahtauhid.v2i5.9638. Disponível em: https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/9638. Acesso em: 14 jul. 2024.