PALAHUDIN; AGUSTIANTO, R. T. TURNOVER KARYAWAN PADA PT. LINGGUNTERA. Karimah Tauhid, [S. l.], v. 2, n. 5, p. 1532–1543, 2023. DOI: 10.30997/karimahtauhid.v2i5.9553. Disponível em: https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/9553. Acesso em: 14 jul. 2024.