BASRI, M. H.; ABDUL KHOLIK. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKADEMIK DI MADRASAH IBTIDAIYAH QOTHRUN NADA. Karimah Tauhid, [S. l.], v. 2, n. 5, p. 2343–2354, 2023. DOI: 10.30997/karimahtauhid.v2i5.9166. Disponível em: https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/9166. Acesso em: 23 jul. 2024.