(1)
Fatimah; Heri Wansyah Laia; Fitri Rahmawati; Muhammad Jalaludin Assayuti; Agra Alfin Zulfa; Muhamad Syamsul Ma’arif; Afmi Apriliani. Implementasi Kebijakan Pertukaran Mahasasiswa Merdeka Batch 2 Di Universitas Djuanda. karimahtauhid 2023, 2, 91-99.