(1)
Haganta, D.; Raden Siti Nurlaela; Muhammad Rifqi. Pengaruh Lama Pencucian Buah Tomat Terhadap Penurunan Kadar Azoksistrobin Dan Difenokonazol. karimahtauhid 2024, 3, 5868-5878.