(1)
Amalia, E.; Amalia, L.; Aminah, S. Pengaruh Penggorengan Berulang Terhdadap Bilangan Peroksida Pada Minyak Goreng. karimahtauhid 2024, 3, 5588-5599.