1.
Omang O, Mumpuni FS, Muarif M. Pengaruh Padat Tebar Terhadap Pertumbuhan Dan Kelangsungan Hidup Ikan Nilem Ukuran 2-3 Cm Yang Dipelihara Dalam Happa Di Kolam. j. mina sains [Internet]. 2017 Oct. 19 [cited 2022 Jan. 19];3(1). Available from: https://ojs.unida.ac.id/jmss/article/view/864