1.
Wahyudin Y, Mahipal, Lesmana D. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDIKATOR PENENTUAN KELAYAKAN DAN KESESUAIAN LOKASI PEMBANGUNAN PULAU KECIL BERBASIS SISTEM SOSIAL-EKOLOGI. j. mina sains [Internet]. 2022 Nov. 10 [cited 2024 Jun. 18];8(2). Available from: https://ojs.unida.ac.id/jmss/article/view/7021