1.
aulia rifa dwi, Mumpuni FS, Mulyana M. PENGARUH PENAMBAHAN VITAMIN C PADA PAKAN BUATAN TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP BENIH IKAN PLATY SANKE (Xiphophorus maculatus). j. mina sains [Internet]. 2021 Apr. 29 [cited 2024 Apr. 19];7(1):44-51. Available from: https://ojs.unida.ac.id/jmss/article/view/4198