aulia, rifa dwi, Fia Sri Mumpuni, and Mulyana Mulyana. “PENGARUH PENAMBAHAN VITAMIN C PADA PAKAN BUATAN TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP BENIH IKAN PLATY SANKE (Xiphophorus Maculatus)”. JURNAL MINA SAINS 7, no. 1 (April 29, 2021): 44–51. Accessed June 26, 2022. https://ojs.unida.ac.id/jmss/article/view/4198.