aulia, rifa dwi, F. S. Mumpuni, and M. Mulyana. “PENGARUH PENAMBAHAN VITAMIN C PADA PAKAN BUATAN TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP BENIH IKAN PLATY SANKE (Xiphophorus Maculatus)”. JURNAL MINA SAINS, vol. 7, no. 1, Apr. 2021, pp. 44-51, doi:10.30997/jmss.v7i1.4198.