[1]
O. Omang, F. S. Mumpuni, and M. Muarif, “Pengaruh Padat Tebar Terhadap Pertumbuhan Dan Kelangsungan Hidup Ikan Nilem Ukuran 2-3 Cm Yang Dipelihara Dalam Happa Di Kolam”, j. mina sains, vol. 3, no. 1, Oct. 2017.