[1]
J. Jonedhi, M. Mulyana, and M. Muarif, “PENAMBAHAN TEPUNG PACI-PACI (LEUCAS LAVANDULAEFOLIA) PADA PAKAN TERHADAP MORTALITAS DAN GAMBARAN DARAH BENIH IKAN NILEM (OSTEOCHILUS HASSELTI) YANG DIUJI TANTANG MENGGUNAKAN BAKTERI AEROMONAS HYDROPHILA”, j. mina sains, vol. 1, no. 2, pp. 58–67, Oct. 2015.