aulia, rifa dwi, Mumpuni, F. S. and Mulyana, M. (2021) “PENGARUH PENAMBAHAN VITAMIN C PADA PAKAN BUATAN TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP BENIH IKAN PLATY SANKE (Xiphophorus maculatus)”, JURNAL MINA SAINS, 7(1), pp. 44–51. doi: 10.30997/jmss.v7i1.4198.