aulia, rifa dwi, Fia Sri Mumpuni, and Mulyana Mulyana. 2021. “PENGARUH PENAMBAHAN VITAMIN C PADA PAKAN BUATAN TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP BENIH IKAN PLATY SANKE (Xiphophorus Maculatus)”. JURNAL MINA SAINS 7 (1):44-51. https://doi.org/10.30997/jmss.v7i1.4198.