aulia, rifa dwi, Mumpuni, F. S., & Mulyana, M. (2021). PENGARUH PENAMBAHAN VITAMIN C PADA PAKAN BUATAN TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP BENIH IKAN PLATY SANKE (Xiphophorus maculatus). JURNAL MINA SAINS, 7(1), 44–51. https://doi.org/10.30997/jmss.v7i1.4198