Prasetya, O. E. S., Muarif, M., & Mumpuni, F. S. (2020). PENGARUH PEMBERIAN PAKAN CACING SUTERA (Tubifex sp.) DAN Daphnia sp. TERHADAP PERTUMBUHAN DAN TINGKAT KELANGSUNGAN HIDUP LARVA IKAN LELE SANGKURIANG (Clarias gariepinus). JURNAL MINA SAINS, 6(1), 8. https://doi.org/10.30997/jms.v6i1.2732