(1)
Omang, O.; Mumpuni, F. S.; Muarif, M. Pengaruh Padat Tebar Terhadap Pertumbuhan Dan Kelangsungan Hidup Ikan Nilem Ukuran 2-3 Cm Yang Dipelihara Dalam Happa Di Kolam. j. mina sains 2017, 3.