(1)
aulia, rifa dwi; Mumpuni, F. S.; Mulyana, M. PENGARUH PENAMBAHAN VITAMIN C PADA PAKAN BUATAN TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP BENIH IKAN PLATY SANKE (Xiphophorus Maculatus). j. mina sains 2021, 7, 44-51.