[1]
Muarif, M. 2017. Karakteristik Ekosistem Mangrove Di Kawasan Pesisir Kepulauan Natuna. JURNAL MINA SAINS. 3, 2 (Nov. 2017), 44–49. DOI:https://doi.org/10.30997/jms.v3i2.893.