[1]
Lesmana, D. and Wahyudin, Y. 2016. Pemanfaatan Kima Secara Berkelanjutan. JURNAL MINA SAINS. 2, 1 (Apr. 2016), 1–14. DOI:https://doi.org/10.30997/jms.v2i1.423.