[1]
Jonedhi, J., Mulyana, M. and Muarif, M. 2015. PENAMBAHAN TEPUNG PACI-PACI (LEUCAS LAVANDULAEFOLIA) PADA PAKAN TERHADAP MORTALITAS DAN GAMBARAN DARAH BENIH IKAN NILEM (OSTEOCHILUS HASSELTI) YANG DIUJI TANTANG MENGGUNAKAN BAKTERI AEROMONAS HYDROPHILA. JURNAL MINA SAINS. 1, 2 (Oct. 2015), 58–67. DOI:https://doi.org/10.30997/jms.v1i2.382.