Rudi Sukamto, A., and F. Siregar. “PELAKSANAAN PROGRAM QUICK WINS 6 SATUAN BRIMOB CIPANAS DI SEKOLAH MENENGAH ATAS DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA”. JURNAL HUKUM DE’RECHTSSTAAT, vol. 5, no. 1, Mar. 2019, pp. 63-76, doi:10.30997/jhd.v5i1.1740.