Niswan, Muhamad, Hirar Bilada, and Sukarelawati Sukarelawati. 2018. “HUBUNGAN PERTUNJUKAN TEATER DENGAN PERILAKU PENONTON”. Jurnal Sosial Humaniora 9 (2):138-43. https://doi.org/10.30997/jsh.v9i2.1381.