Hidayat, Enang. “KAIDAH FIKIH UPAH-MENGUPAH MENGAJARKAN AL-QURAN: KAJIAN ANALISIS ISTIHSAN”. JURNAL SYARIKAH : JURNAL EKONOMI ISLAM 8, no. 1 (June 30, 2022): 79–88. Accessed October 4, 2022. https://ojs.unida.ac.id/JSEI/article/view/5298.