Imam, Mohammat Saiful. “DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP STABILITAS RUPIAH DAN PERDAGANGAN IHSG DI INDONESIA”. Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam 7, no. 2 (December 31, 2021): 163–172. Accessed February 3, 2023. https://ojs.unida.ac.id/JSEI/article/view/3542.