Anriza Witi Nasution, Marliyah, and Tuti Anggraini. “KEPEMILIKAN TANAH PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”. Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam, vol. 9, no. 1, June 2023, pp. 162-71, doi:10.30997/jsei.v9i1.9733.