Fitria, M. Z. ., and A. . Fahrullah. “PENERAPAN SEWA TANAH KAS DESA UNTUK LAHAN PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH”. Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam, vol. 9, no. 1, June 2023, pp. 96-110, doi:10.30997/jsei.v9i1.7792.