Dwi, N., and S. L. Kurniawati. “PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE, INTELLECTUAL CAPITAL DAN SHARIA COMPLIANCEC TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH”. Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam, vol. 8, no. 1, June 2022, pp. 24-33, doi:10.30997/jsei.v8i1.5374.