Hidayat, E. “KAIDAH FIKIH UPAH-MENGUPAH MENGAJARKAN AL-QURAN: KAJIAN ANALISIS ISTIHSAN”. JURNAL SYARIKAH : JURNAL EKONOMI ISLAM, vol. 8, no. 1, June 2022, pp. 79-88, doi:10.30997/jsei.v8i1.5298.