Dwi, N. and Kurniawati, S. L. (2022) “PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE, INTELLECTUAL CAPITAL DAN SHARIA COMPLIANCEC TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH ”, Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam, 8(1), pp. 24–33. doi: 10.30997/jsei.v8i1.5374.