Hidayat, E. (2022) “KAIDAH FIKIH UPAH-MENGUPAH MENGAJARKAN AL-QURAN: KAJIAN ANALISIS ISTIHSAN”, JURNAL SYARIKAH : JURNAL EKONOMI ISLAM, 8(1), pp. 79–88. doi: 10.30997/jsei.v8i1.5298.