Anriza Witi Nasution, Marliyah, and Tuti Anggraini. 2023. “KEPEMILIKAN TANAH PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”. Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam 9 (1):162-71. https://doi.org/10.30997/jsei.v9i1.9733.