Fitria, Mustika Zulfa, and A’rasy Fahrullah. 2023. “PENERAPAN SEWA TANAH KAS DESA UNTUK LAHAN PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH”. Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam 9 (1):96-110. https://doi.org/10.30997/jsei.v9i1.7792.