Nurajijah, Siti, and Tati Handayani. 2022. “UPAYA PENINGKATAN MINAT NASABAH MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT PADA PRODUK IB TAHAROH DI BANK DKI KCPS BEKASI”. Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam 8 (2):163-74. https://doi.org/10.30997/jsei.v8i1.5387.