Hidayat, Enang. 2022. “KAIDAH FIKIH UPAH-MENGUPAH MENGAJARKAN AL-QURAN: KAJIAN ANALISIS ISTIHSAN”. Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam 8 (1):79-88. https://doi.org/10.30997/jsei.v8i1.5298.