Anriza Witi Nasution, Marliyah, & Tuti Anggraini. (2023). KEPEMILIKAN TANAH PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH. Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam, 9(1), 162–171. https://doi.org/10.30997/jsei.v9i1.9733