Hidayat, E. (2022). KAIDAH FIKIH UPAH-MENGUPAH MENGAJARKAN AL-QURAN: KAJIAN ANALISIS ISTIHSAN. Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam, 8(1), 79–88. https://doi.org/10.30997/jsei.v8i1.5298