(1)
Hidayat, E. KAIDAH FIKIH UPAH-MENGUPAH MENGAJARKAN AL-QURAN: KAJIAN ANALISIS ISTIHSAN. JSEI 2022, 8, 79-88.