[1]
Anriza Witi Nasution, Marliyah and Tuti Anggraini 2023. KEPEMILIKAN TANAH PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH. Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam. 9, 1 (Jun. 2023), 162–171. DOI:https://doi.org/10.30997/jsei.v9i1.9733.